Κως

Μάνατζερ της Βάσης :
Διεύθυνση : Μαρίνα Κω
Σημείο Συνάντησης : Μαρίνα Κω
Τηλέφωνο : +30 2106644769
Φαξ : +30 2106645971
Κινητό Τηλ. :
Ηλεκτρονική Διεύθυνση* : [email protected]
Kos - Dodecanese
Route 1
Kos - Dodecanese
Route 2