Κως

Μάνατζερ της Βάσης :
Διεύθυνση : Μαρίνα Κω
Σημείο Συνάντησης : Μαρίνα Κω
Τηλέφωνο : +30 6947749747
Φαξ : +30 2106645971
Κινητό Τηλ. : +30 6947749747
Ηλεκτρονική Διεύθυνση* : info@hdmsailing.gr
Kos - Dodecanese
Route 1
Kos - Dodecanese
Route 2